top of page
11.jpg

Poaukční prodej

Aktuálně jsme do naší nabídky zařadili několik neprodaných položek z dubnové aukce, které si můžete po omezenou dobu pořídit za zvýhodněnou cenu. Pokud Vás kterékoliv dílo zaujme, neváhejte nás ihned kontaktovat. 

11.jpg

01

Victor Vignon - Plavba po řece (Oise) - 1872

Francouzský impresionistický malíř Victor Alfred Paul Vignon byl žákem Corota. Kolem roku 1870 se přestěhoval do Auvers-sur-Oise, kde tvořil společně s přáteli Pissarrem, Guillauminem a Cézannem. Později se spřátelil také s Van Goghem a jeden z jeho obrazů dnes visí v amsterdamském Rijksmuseu mezi díly tohoto velikána. Pravidelně se účastnil impresionistických výstav a i když mu doboví kritici vytýkali, že jeho obrazy jsou málo impresionistické a příliš ovlivněné starými holandskými mistry, mezi sběrateli byl velmi oblíben. Po jeho smrti mu další z jeho přátel Auguste Renoir uspořádal retrospektivní výstavu. Nabízený obraz pochází z jeho raného období a mimo jiné ho najdete na titulní stránce elektronického katalogu Vignonových děl. Olej/plátno, 23,5 x 43 cm, signováno vpravo dole, zdobený rám, velmi dobrý stav.

Cena včetně přirážky: 99.000 Kč

02

Bartholomeus Van Der Helst (připsáno) - Portrét mladého měšťana - okolo 1650

Bartholomeus van der Helst patří k největším portrétistům zlatého věku holandského malířství 17. století. Působil v Amsterdamu ve stejné době jako Rembrandt a podle některých pramenů byl tehdy dokonce mezi klienty žádanější než jeho slavný kolega. Podobizna mladého muže, zřejmě měšťana je mistrovskou ukázkou tehdejší portrétní školy, počínaje dokonale přirozeným provedením výrazu tváře a konče detailně vypracovaným řasením rukávu košile. Na spodní straně rámu je destička s přípisem autorství van Helsta. Díla tohoto mistra lze najít v nejslavnějších galeriích světa, včetně pražské Národní galerie, která vlastní hned 3 autorovi malby. Olej/plátno, 73,5 x 93 cm, rám, dobrý stav, dříve restaurováno.

Cena včetně přirážky: 230.000 Kč

3.jpg
9a.jpg

03

Eduard Veith - Matka s dítětem - počátek 19. stol.

Eduard Veith se narodil v Novém Jičíně a patří mezi nejznámější tzv. moravské Rakušany. Brzy se vypracoval mezi nejžádanější středoevropské tvůrce a získal mnoho lukrativních zakázek, především na výzdobu interiérů významných budov ve Vídni, Berlíně nebo Praze. Proslulé jsou jeho stropní malby ve Státní opeře Praha nebo vídeňském Volkstheatru.Veith rovněž zvítězil v soutěži na výzdobu Rudolfina, avšak protože byl tehdejší českou společností vnímán jako Rakušan, nebyly jeho návrhy nakonec realizovány. Kromě fresek maloval také historické, někdy až mýtické náměty blízké symbolistům a četné jsou i jeho portrétní práce, často na zakázku tehdejších mecenášů, např. Rotschildů nebo hraběte Seilerna. Nabízená práce je úchvatnou ukázkou Veithova talentu. Něžný portrét matky s kudrnatým chlapcem, ve kterém lze spatřovat alegorii Panny Marie s ježíškem, byl údajně tvořen na zakázku tehdejšího starosty Vídně, v jehož rezidenci byl také umístěn. Mistrovská práce dostává navíc další rozměr díky jedinečnému původnímu secesnímu rámu, který je sám o sobě překrásným uměleckým dílem. Olej/plátno, 87 x 110 cm, signováno vpravo nahoře, secesní rám, velmi dobrý stav.

Cena včetně přirážky: 195.000 Kč

04

Josef Jonáš - Pohled na hrad Pernštejn - 1851

Josef Jonáš byl rakouský malíř českého původu, působící během života často především na území jižní Moravy. Nabízené dílo prezentuje pro něj typické romanticky laděné zachycení moravské krajiny, s lehkou stafáží a pohledem na hrad Pernštejn. Menší variace tohoto díla od stejného autora se nachází ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Olej/plátno, 43 x 53 cm, signováno vpravo dole, zdobený zlatý rám, dobrý stav, krakeláž, lehce zažloutlý lak, místy poškozený rám.

Cena včetně přirážky: 49.000 Kč

6a.jpg

05

Anthony Van Dyck (dílna) - Portrét malíře Gaspara de Crayera - 1630

Nabízený obraz je velmi zdařilou dílenskou verzí originálu, který se nachází v Lichtenštejnském muzeu ve Vídni. Velikán vlámské barokní malby a jeden z největších malířů všech dob Anthony van Dyck namaloval původní verzi obrazu v roce 1630 a ze stejného roku pochází také nabízená malba. Dílo je značeno a datováno na pravém okraji plátna, což napovídá skutečnosti, že na provedení obrazu některým z jeho žáků se podílel a dohlížel mistr sám. Portrét známého chrámového malíře de Crayera byl pravděpodobně namalován jako předloha pro van Dyckovu sbírku rytin slavných osobností. Olej/plátno, 61 x 79,5 cm, značeno vpravo uprostřed, rám, dobrý stav, dříve restaurováno.

Cena včetně přirážky: 280.000 Kč

2a.jpg

06

Albert-Marie Lebourg - Notre Dame v zimě za soumraku - po roce 1900

Významný francouzský impresionista Albert Lebourg patří k zástupcům tzv. l'École de Rouen. Svojí kariéru začínal jako učitel kreslení v Alžírsku. Po návratu do Francie žil a pracoval na mnoha místech včetně Normandie a okolí Paříže. Lebourg byl takřka výhradně krajinářem, který vynikal schopností zachytit jedinečnou atmosféru okamžiku v jakémkoliv denním či ročním období, dokonale pracoval se světlem a barvami a pravidelně se vracel na stejná místa, aby je ztvárnil stejně působivě za chmurných zimních dnů i horkých letních večerů. Jeho díla vystavují ty nejprestižnější galerie a muzea po celém světě. Nabízený obraz je velmi působivým zástupcem Lebourgova pozdního období, kdy už byla jeho práce se štětcem velmi rozvolněná, místy až expresivní.  Zachycený pohled na pařížský chrám Notre Dame od přístaviště Tournelle patřil k autorovým oblíbeným a namaloval jej během života několikrát. Na tomto konkrétním bravurně navodil až tíživou atmosféru zimního večera, kdy se věže chrámu zjevují v dálce jako temné přízraky a dramaticky, místy silně pastózně nanesené barvy umocňují velice intenzivní dojem z celého díla. Olej/plátno, 38 x 55 cm, rám, signováno vlevo dole, velmi dobrý stav, pár oděrek na rámu.

Cena včetně přirážky: 180.000 Kč

12.jpg

07

Eduard Kasparides - Portrét dámy v klobouku - přelom 18. a 19. stol.

Narodil se v Křenově u Moravské Třebové. V sedmnácti letech odešel na akademii do Vídně, kam se posléze také natrvalo přesunul. Začínal malbou náboženských motivů a finanční situaci si vylepšoval malováním portrétů. V Petrohradu, kam nakrátko zavítal dokonce portrétoval carevnu Alexandru. Na přelomu století se definitivně přeorientoval na krajinomalbu a díky svému specifickému stylu, ovlivněnému impresionisty, získal uznání a řadu ocenění. Za zásluhy byl jmenován rytířem řádu císaře Františka Josefa. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha galeriích. Čtyři jeho díla vlastní Moravská galerie Brno. Olej/plátno, 66 x 83 cm, masivní rám, signováno vpravo dole, velmi dobrý stav.

Cena včetně přirážky: 52.000 Kč

15a.jpg

08

Jan Kupecký (připsáno) - Portrét mladého muže s kožešinovou čapkou 

Nabízený portrét mladého muže v čapce a modrém kabátci pochází z italské soukromé sbírky. Dle původních majitelů  je autorem slavný barokní malíř českého původu Jan Kupecký, který právě v Itálii strávil řadu let svého produktivního života. Dle pozdějšího značení v horní části malby měl být portrétovaným anglický malíř William Hogarth, ale po konzultaci s německým historikem umění Berndem Krysmanskim, který se po mnoho let zabýval životem Williama Hogartha, byla tato skutečnost vyloučena. Olej/plátno, 43 x 57 cm, rám, dobrý stav.

Cena včetně přirážky: 49.000 Kč

4.jpg

09

Hugo Charlemont - Podzim u rybníka

Hugo Charlemont se narodil roku 1850 v Jemnici u Třebíče do slavné umělecké rodiny. Studia absolvoval již na Akademii ve Vídni a zařadil se tak mezi tzv. moravské Rakušany. Stejně jako řada jeho vrstevníků byl aktivní v mnoha směrech, podílel se na výzdobě řady veřejných budov, maloval portréty, zátiší, interiéry, ale proslavil se především svou krajinářskou tvorbou. Část jeho díla je ovlivněna francouzským impresionistickým hnutím a proto bývá také často zařazován do skupiny tzv. romantických impresionistů, společně s Eugenem Jettelem nebo Rudolfem Ribarzem. Olej+kombinovaná technika/plátno, 47 x 77 cm, rám, signováno vpravo dole, velmi dobrý stav.

Cena včetně přirážky: 55.000 Kč

13.jpg
bottom of page