top of page
Zásady ochrany osobních údajů


Osobní údaje

Artbankers s.r.o., se sídlem v Praze, (dále jen "společnost"), je odpovědná za ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů. Tento dokument vás seznámí s našimi postupy a principy týkajícími se ochrany osobních údajů, v souladu s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Artbankers s.r.o., IČ 14066521, se sídlem Horoušany, Horoušánky, Za Panskou Zahradou 409, která je správcem těchto údajů. Jako správce určujeme, jak budou vaše údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a případně vybíráme další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: artbankers@artbankers.cz

Záruky

Jako správce vašich údajů, zaručujeme, že splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, včetně zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. To znamená:

- Zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, tj. oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.
- Splňujeme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
- Umožňujeme vám uplatňovat a plnit vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a účely zpracování

Zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytnete, a to za následujících účelů:

➤ Poskytování služeb, plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje (např. e-mail) jsou nezbytné pro plnění smlouvy (např. zaslání informací o produktech, dodání služeb atd.).

➤ Vedení účetnictví.

Pokud jste našim zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností spojených s vystavováním a evidencí daňových dokladů.

➤ Marketing – zasílání newsletterů.

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme pro marketingové účely, např. pro zasílání obchodních sdělení. Pokud jste našim zákazníkem, děláme tak na základě oprávněného zájmu, a to po dobu 5 let. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery pouze s vaším souhlasem, a to rovněž po dobu 5 let. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení v každém e-mailu.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou zákonem, pokud není uvedeno jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a odkud přicházíte na naše stránky. Použití cookies pro měření návštěvnosti a přizpůsobení vzhledu webových stránek je naší normální praxí. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány pouze s vaším souhlasem. Můžete se rozhodnout nesouhlasit s používáním cookies.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijímáme a udržujeme všechna potřebná technická a organizační opatření, která zabraňují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje mohou být přístupné našim zaměstnancům a spolupracovníkům. Kromě toho můžeme využít služeb a aplikací dalších zpracovatelů, kteří splňují všechny požadavky na bezpečnost a ochranu dat.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva

Máte právo na přístup k vašim údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás na e-mailu: artbankers@artbankers.cz

Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odhlašování od zasílání newsletterů a obchodních sdělení je možné kdykoli prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zasílaném e-mailu.

Důvěrnost

Naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Bez vašeho souhlasu vaše osobní údaje nebudou vydány žádné třetí straně.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány k 1.5.2023.

bottom of page